مسجد قائم آل محمد(عج) بیرجند
بازدید:
تاريخ : 1396/05/16
«وَشَاوِرْهُمْ فِی الأَمْرِ...»
اعضای شورای هیئت امنای مسجد قائم آل محمد(عج) در شبانگاه 24تیرماه 1396 در محل پایگاه اقدام به برگزاری جلسه شورای هیئت امنای مسجد  در جهت پیشبرد اهداف والای مسجدی نمودند.